Като неправителствена организация БХК разчита на дарения, за да продължи да следи за спазването на основните човешки права в България. Ако този доклад е бил полезен за Вас и имате възможност да ни подкрепите финансово, моля, направете го, като последвате връзката по-горе. Благодарим Ви!

 
      Снимка: Гергана Динева        

 

Снимка: Гергана Динева

 

Българският хелзинкски комитет (БХК) e най-влиятелната правозащитна организация в България, основана през 1992 г. Акцент в работата ни е отстояването на правата на най-уязвимите групи: малцинства, хора в неравностойно положение, лишени от свобода, деца, жени.

Работата на БХК се основава на систематично наблюдение на правозащитната ситуация в България. В своята дейност комитетът обръща специално внимание на правата на жените, на етническите и религиозните малцинства, правата на детето, правата на хората с психични, интелектуални и емоционални затруднения, на положението в местата за задържане, на свободата от дискриминация, на защитата от изтезания и малтретиране, на правата на бежанците и мигрантите, свободата на изразяване, достъпа до информация, проблемите на системата за наказателно правосъдие.

БХК предлага правна помощ на жертви на нарушени човешки правата под формата на консултации или чрез поемане на дела пред вътрешните или международните съдилища. Комитетът също така работи в областта на образованието по права на човека, организира конференции, семинари, обществени акции и други форми на гражданска дейност, свързани с популяризиране на правозащитната идея сред обществеността.

 
 

Свържете се с нас

Централен офис
ул. "Върбица" № 7
София 1504

понеделник - петък, 10:00 - 18:00 ч.

Тел.: 02 943 4876, 02 944 0670, 02 943 4405

Мобилни : 0884 152 641, 0884 156 726, 0884 149 354

Факс: 0884 185 968

Ел. поща: bhc @ bghelsinki.org